EN EN        SK SK
Riadenie v energetike 9. medzinárodná vedecká konferencia CPS 2010

Predseda medzinárodného programového výboru

Vojtech Veselý

Cieľ

Hlavným cieľom konferencie CPS 2010 je nadviazanie a prehĺbenie spolupráce medzi odborníkmi v oblasti energetiky a predstaviteľmi výskumu a univerzít, ako aj výmena informácií a skúseností z prevádzky a riadenia energetických a tepelných systémov.

Konferencia Riadenie v energetike - Control of Power Systems sa konala od roku 1994 do roku 2008 každé dva roky striedavo v ČR a v SR v spolupráci s Univerzitou T. Baťu v Zlíne. 9. medzinárodná konferencia CPS 2010 je súčasťou širšieho podujatia s názvom ENERGETIKA 2010.

Obsahová náplň

Konferencia je venovaná najmä otázkam riadenia výroby, prenosu a spotreby energie, projektovaniu, diagnostike a implementácii riadiacich a informačných systémov v energetike, ich ekonomickým efektom, ako aj ich vplyvom na životné prostredie.

Tematické okruhy

  1. Uplatnenie moderných metód teórie riadenia v energetike
  2. Informačné technológie v energetike
  3. Optimalizácia prevádzky zdrojov energie
  4. Riadenie teplárenských a plynárenských sústav
  5. Meranie a diagnostika v energetike
  6. Riadenie netradičných zdrojov energie
  7. Prevádzka a riadenie jadrových elektrární
  8. Prevádzka distribučných sietí
  9. Dispečerské systémy pre riadenie a monitorovanie energetických sústav
  10. Výskumné a vývojové programy v energetike

Archív konferencií CPS

CPS 2008
CPHS 2006
CPS 2004
CPS 2000

Prihlásenie

Email:

Heslo:

Registrácia

Zabudnuté heslo

Vysoké Tatry - Tatranské Matliare 18. - 20. máj 2010
© 2010 Slovenská technická univerzita