„Energia pre všetkých”
EN EN        SK SK
Vysoké Tatry - Tatranské Matliare
                                       18. - 20. máj 2010
Aktuality

11. máj 2010 - Programy konferencií

19. apríl 2010 - Príspevky boli prevzaté na spracovanie. Ďalšie zmeny nebudú akceptované.

19. apríl 2010 - Pokyny pre autorov – prezentácia príspevkov

22. marec 2010 - Registrácia na podujatie je ukončená.

16. marec 2010 - Ako cestovať do Tatranských Matliarov

Medzinárodné vedecké podujatie ENERGETIKA 2010 zastrešuje tri medzinárodné vedecké konferencie:
Energetika - Ekológia - Ekonomika 2010
Riadenie v energetike 2010

Obnoviteľné zdroje energie 2010.

Usporiadatelia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Zväz slovenských vedecko-technických spoločností
Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie
Slovenský výbor Svetovej energetickej rady

Cieľ medzinárodného vedeckého podujatia

Hlavným cieľom podujatia je nadviazanie a prehĺbenie spolupráce, ako aj výmena informácií a skúseností medzi odborníkmi na energetiku z praxe, univerzít a výskumných pracovísk zo Slovenska i zo zahraničia. Podujatie má prispieť formou prednášok, prezentácií a diskusie k ďalšiemu rozvoju v oblasti prevádzky a riadenia energetických systémov, obnoviteľných zdrojov, ekológie a ekonomiky energetiky.

Záštita

minister hospodárstva SR

Garant

prof. Ing. František Janíček, PhD.

Konferencie

9. medzinárodná vedecká konferencia EEE 2010

Energetika - Ekológia - Ekonomika

9. medzinárodná vedecká konferencia CPS 2010

Riadenie v energetike

1. medzinárodná vedecká konferencia OZE 2010

Obnoviteľné zdroje energie

Generálni partneri

            SPP                 SEPS                 ENEL                

Prihlásenie

Email:          

Heslo:

Registrácia

Zabudnuté heslo

© 2010 Slovenská technická univerzita