„Energia pre všetkých”
EN EN        SK SK

Pokyny pre autorov

Prezentácia príspevkov
Vyžiadaná prednáška: 30 min. vrátane diskusie
Prednáška: 20 min. vrátane diskusie
Poster: maximálny rozmer 2340 x 950 mm

Prezentačná technika

  • dataprojektor
  • MS Windows XP
  • MS Office 2003-2007 (MS Power Point 2003-2007)
  • Adobe Acrobat Reader verze 8

Príspevok na CD a dvojstranový abstrakt do tlačeného zborníka abstraktov spracujte podľa priloženej šablóny pre príslušnú konferenciu a vo formáte *.pdf ich uložte cez web stránku podľa pokynov (po prihlásení) na podstránke Moja administratíva - Moje príspevky.

Plný text príspevkov je možné uverejniť v jednom z troch rokovacích jazykov (angličtina, slovenčina, čeština).

Dvojstranový abstrakt musí byť napísať v anglickom jazyku.

Plné texty príspevkov budú zverejnené na CD nosiči a dvojstranové abstrakty v papierovom zborníku abstraktov. CD aj papierový zborník abstraktov budú mať ISBN.

Vybrané príspevky budú publikované vo vybraných vedeckých a odborných časopisoch.

Na CD budú zaradené všetky prijaté príspevky doručené do 15.4. 2010, ak účastnícky poplatok aspoň za jedného z autorov bude uhradený najneskôr 15. 4. 2010.

Rozšírený abstrakt

Pokyny na vypracovanie rozšíreného adstraktu nájdete na poslednej strane šablóny plného textu príspevku
(Inštrukcie-CPS, Inštrukcie-EEE, Inštrukcie-OZE).

Šablóny plného textu príspevku na stiahnutie

Inštrukcie-CPS
Inštrukcie-EEE
Inštrukcie-OZE

Súťaž

V rámci medzinárodného podujatia budú ocenené tri najlepšie príspevky doktorandov a študentov.

Kontakt

konferencia EEE 2010

Žaneta Eleschová
E-mail: zaneta.eleschova@stuba.sk

konferencia CPS 2010

Zdenka Králová
E-mail: zdenka.kralova@stuba.sk

konferencia OZE 2010

Július Cirák
E-mail: julius.cirak@stuba.sk

Prihlásenie

Email:

Heslo:

Registrácia

Zabudnuté heslo

Vysoké Tatry - Tatranské Matliare 18. - 20. máj 2010
© 2010 Slovenská technická univerzita